Skip to content
Cart
0 items
Language / Currency Sidebar

Language

Currency

Aktualności

Czy szybkie ładowanie jest złe dla baterii EV?

by CLcoolladen 10 May 2024 0 Comments

Dla większości kierowców pojazdów elektrycznych (EV) szybkie ładowanie jest raczej drugą myślą niż pierwszym wyborem. Oprócz logistyki, cen i ogólnej wygody doświadczenia, szybkie ładowanie często wiąże się z degradacją baterii. Przeczytaj wszystkie startery EV online, a zobaczysz, że szybkie ładowanie DC nie jest wysoce sugerowaną opcją.

Chociaż technologie akumulatorów EV ewoluowały, aby dostosować się do ładowania o dużej mocy, nadal jest uważany za głównego winowajcę skrócenia żywotności baterii. Czy szybkie ładowanie jest złe dla baterii EV? Krótka odpowiedź brzmi: nie, o ile odbywa się to z umiarem.

Jak działa szybkie ładowanie DC?

Szybkie ładowanie DC uzupełnia akumulator pojazdu elektrycznego znacznie szybciej niż tradycyjne ładowanie AC. Zamiast przekształcać energię prądu przemiennego z sieci w prąd stały w pojeździe, tak jak robią to ładowarki prądu przemiennego, szybkie ładowarki prądu stałego dostarczają prąd stały (DC) bezpośrednio do akumulatora pojazdu. To omija pokładową ładowarkę pojazdu, umożliwiając znacznie szybsze ładowanie.

Stacje szybkiego ładowania prądu stałego mają różne wyjścia, ale są dziesięć lub więcej razy szybsze niż zwykłe ładowarki prądu przemiennego. Ładowarki DC mogą przynieść baterię EV od 0 do 80% w mniej niż godzinę, w zależności od jej pojemności.

Zachowanie akumulatora elektrycznego samochodu

Akumulatory EV są sercem systemu zasilania pojazdu, a ich zdrowie ma bezpośredni wpływ na wydajność i długowieczność. Aby zachować baterię EV, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

1:System zarządzania akumulatorem (BMS):EV są wyposażone w zaawansowane BMS, które monitorują i regulują różne parametry, takie jak temperatura, napięcie i szybkość ładowania, aby zoptymalizować wydajność baterii i długowieczność.

2:Systemy zarządzania termicznego:Solidne systemy zarządzania termicznego rozpraszają ciepło generowane podczas ładowania, aby zapobiec przegrzaniu, co może degradować ogniwa akumulatora.

3: Praktyki ładowania:Przestrzeganie najlepszych praktyk ładowania, takich jak unikanie ekstremalnych temperatur, korzystanie z zaplanowanego ładowania i przestrzeganie wytycznych producenta, pomaga zachować zdrowie baterii.

Opłata według umiarkowanych stawek

Korzystając z szybkiego ładowania, wybierz umiarkowane stawki ładowania, aby zrównoważyć prędkość ze zdrowiem baterii. Wysokie szybkości ładowania mogą generować nadmiar ciepła, co może obciążać akumulator i przyczyniać się do degradacji w czasie. Skonsultuj się z instrukcją obsługi pojazdu lub specyfikacją ładowania pojazdu, aby określić optymalną szybkość ładowania pojazdu. Niektórzy producenci pojazdów elektrycznych wyposażają swoje pojazdy elektryczne w oprogramowanie i kontrolę ograniczeń baterii, która ogranicza szybkie prędkości ładowania, gdy stan naładowania osiągnie 80%.

Unikaj ekstremalnych temperatur

Ładowanie w ekstremalnych temperaturach, zarówno zbyt gorących, jak i zimnych, może negatywnie wpłynąć na wydajność i zdrowie baterii. Wysokie temperatury przyspieszają degradację baterii, podczas gdy niskie temperatury mogą zmniejszyć wydajność ładowania i pojemność. O ile to możliwe, ładuj w umiarkowanych warunkach temperaturowych, aby utrzymać zdrowie baterii.

Wykorzystaj zaplanowane ładowanie

Skorzystaj z zaplanowanych funkcji ładowania dostępnych w wielu pojazdach elektrycznych, aby zoptymalizować czas ładowania i uniknąć długotrwałego narażenia na wysokie poziomy naładowania (SoC). Zaplanowane ładowanie pozwala ustawić czas ładowania na podstawie codziennej rutyny, zapewniając, że akumulator jest ładowany w razie potrzeby bez przeładowania lub niedostatecznego wykorzystania infrastruktury ładowania.

Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta

Przestrzegaj wytycznych i zaleceń producenta dotyczących praktyk ładowania, w tym maksymalnych stawek ładowania, poziomów SoC i częstotliwości szybkiego ładowania. Każdy model EV może mieć określone wymagania i ograniczenia w oparciu o technologię baterii, systemy zarządzania termicznego i inne czynniki. Postępując zgodnie z wytycznymi producenta, można zmaksymalizować żywotność i wydajność baterii, jednocześnie minimalizując ryzyko uszkodzenia.

Prev Post
Next Post

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification

Choose Options

this is just a warning
Login
Wózek sklepowy
0 items