Algemene informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Coolladen aan de uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden waaraan deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
2. Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle juridische relaties, waar Coolladen de leverancier van goederen of diensten is.
3. In deze algemene voorwaarden "Klant" betekent een natuurlijke of rechtspersoon die een juridische relatie met Coolladen binnengaat.
4. Met de aanvaarding van de plaatsing aanvaardt de klant ook de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
5. Een afwijking van de bepalingen in deze bepalingen en voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitsluitend door Coolladen worden gemaakt, waarbij de resterende bepalingen onaangetast blijven.

Betaling
1. Betalingen kunnen worden gebruikt met Paypal
2. Als u in een andere valuta dan euro betaalt, is de wisselkoers op het moment van betaling van toepassing.
3. Cheques worden niet geaccepteerd door Coolladen
4. Indien niet expliciet anders overeengekomen door Coolladen, heeft de klant geen recht op korting, aftrek of uiteendragers.


Prijzen

1. Alle prijzen op Coolladen zijn onder reservering, indien helemaal, vanwege de grafische of typefouten.
2. Alle prijzen op Coolladen zijn aangegeven in Euro.
3. Alle aanbiedingen op Coolladen worden beschouwd als niet-conventionele afwijkingen van dit kunnen alleen schriftelijk en exclusief door Cooladen worden gemaakt. Alle aanbiedingen zijn niet-compound en zijn niettemin onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten.
4. Alle aanbiedingen van Coolladen worden beschouwd als niet-bindend en onderhevig aan verandering. Coolladen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, vooral als dit noodzakelijk is vanwege (legale) voorschriften.


Levering

1. Alle producten en diensten worden binnen Europa geleverd.
2. Coolladen kan de beschikbaarheid van alle producten niet garanderen. Als er een gebrek moet optreden, zal Cooladen de klant informeren.
3. De levertijd begint wanneer de bestelling is geplaatst en de betaling is ontvangen door Coolladen.
4. De levering vindt plaats op het moment dat de consument of een persoon in de naam van de klant de zending ontvangt op het afleveradres dat op de bestelling wordt aangegeven.
5. De klant is verplicht om de producten bij de levering te controleren om erachter te komen of ze overeenkomen met de overeenkomst. Als de verpakking ontbreekt of beschadigd is, moet de klant de verpakking in de aanwezigheid van de drager openen en de goederen controleren op schade en de klant moet eventuele schade aan de afleveringsrekening documenteren. Als de schade het gevolg is van defecte verpakking, kan de klant het product afwijzen en terugkeren naar de koerier. De klant moet Cooladen zo snel mogelijk en in elk geval binnen twee (2) werkdagen na levering een schriftelijke, gerechtvaardigde melding over (transport) schade of andere defecten verzenden.
6. Coolladen heeft het recht om bestellingen met verschillende artikelen in gedeeltelijke leveringen te leveren, die worden verzonden vanuit de magazijnen die geschikt worden geacht door Coolhaladen. Natuurlijk zal Colladen altijd zoveel mogelijk artikelen combineren. Als artikelen niet beschikbaar zijn, vindt de levering later plaats of wordt een alternatief gekozen als de klant het ermee eens is.


Rendement

Bestellingen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Voordat u de bestelling retourneert, moet het retourformulier worden ingevuld en verzonden. Na goedkeuring door Coolladen kan het rendement worden gedaan, op voorwaarde dat de artikelen nieuw zijn en in de originele verpakking compleet met alle accessoires en alle handleidingen. De klant is verantwoordelijk voor een goede verpakking.

Voor retourzendingen onder de garantie moet hetzelfde formulier worden gebruikt. Het retourformulier kan worden aangevraagd via sales@coolladen.com.

Afstandsverkoopvoorschriften / afkoelingsperiode

1. Als de klant om welke reden dan ook geen product wil accepteren, heeft de klant het recht om het product binnen veertien (14) dagen na levering te retourneren. Neem voor dit doel contact met ons op via sales@coolladen.com. Een retourformulier wordt naar u verzonden. Na het invullen van het retourformulier en de goedkeuring door Cololladen kan het product (en) worden geretourneerd. Houd er rekening mee dat rendement alleen wordt geaccepteerd als ze onbeschadigd en origineel worden geretourneerd.
Verpakking en compleet. Vergeet niet om altijd het goedgekeurde retourformulier in de zending in te voegen. Zonder dit formulier wordt de zending niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor geretourneerde goederen onder garantie. De kosten van het retourneren van de goederen moeten door de klant worden betaald.
2. De vereisten voor retouren zijn als volgt: het item moet zo nieuw zijn in de originele verpakking en compleet met handleidingen, originele factuur en goedgekeurde retourformulier. De verpakking zou goed moeten zijn.
3. Retourzendingen kunnen alleen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de zending worden gedaan.


Aansprakelijkheid

1. Coolladen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die worden veroorzaakt door onjuist gebruik, incompetentie en defecte installatie.
2. In geen geval is Coolladen verantwoordelijk of kan deze aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade tijdens het retourtransport. Als de verpakking uiteraard transportschade vertoont.


Overmacht

1. Onverminderd andere rechten waartoe zij recht hebben op overmacht, heeft Coolladen het recht als zij de uitvoering van de bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst oplossen, door de klant schriftelijk op de hoogte te stellen Zonder Coolladen aansprakelijk is voor elke vergoeding, tenzij dit onaanvaardbaar zou zijn volgens de normen van redelijkheid en eerlijkheid onder de gegeven omstandigheden
2. Overmacht wordt verstaan ​​om elke tekortkoming te betekenen die niet aan Coolladen kan worden toegeschreven, omdat er geen schuld aan toe te schrijven is en zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden overeenkomstig de wet, juridische handeling of algemeen geaccepteerde praktijk.
Afbeeldingen en productinformatie
Foto's en productinformatie op de Cool Store-website dienen de illustratie van het product. Coolladen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gemaakt voor schade die moeten worden geleid op onnauwkeurige afbeeldingen of informatie op de website. Aan de andere kant zal Coolladen alles doen om de producten zo exact mogelijk te presenteren.


Garantie

1. Coolladen past de garantieperiode van vierentwintig (24) maanden toe aan alle producten. Tenzij het door de EU-wetgeving wordt aanvaard, kan Colladen niet aansprakelijk worden gesteld voor een garantieperiode die langer is dan de door de fabrikanten en leveranciers vastgestelde periode. Coolladen respecteert de rechten en claims die recht hebben op de klant.
2. Als een product binnen de garantieperiode een defect heeft, neem dan contact met ons op via sales@coolladen.com. Een retourformulier wordt naar u verzonden. Nadat het formulier is goedgekeurd, kan het product worden teruggestuurd voor reparatie. In het geval van een defect binnen de garantieperiode, die door de klant zelf werd veroorzaakt, zal Coolladen een kostenraming doen voor de reparatie, die de materiaal- en arbeidskosten en de kosten voor de terugkeer omvat. Als de bovenstaande verklaring waar is, worden de gemaakte kosten niet terugbetaald door Coolladen.
3. De garantie op producten verloopt als:
3.1 De garantieperiode is verlopen
3.2 Ongepast gebruik
3.3 Als het product niet in de oorspronkelijke staat is, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen
3.4 Indien het product werd gebruikt in combinatie met accessoires die het product niet ondersteunt.
3.5 Niet-ondersteunde software of firmware
4. Als een defect werd veroorzaakt door de klant, moeten de kosten voor reparatie en verzending door de klant worden gedragen.


Toepasselijk recht

Alle aanbiedingen van Coolladen, overeenkomsten tussen Coolladen en derden of resulterende overeenkomsten zijn exclusief onderworpen aan het Nederlands-Duitse recht.
2. De toepassingsgebied van het Verdrag van Wenen inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Als u een handelaar bent, een rechtspersoon van het publiekrecht of een rechtspersoon van het publiekrecht, zijn alle geschillen tussen de Coolladen en u een schikking voordat een gewoon rechtbank is uitgesloten.
4. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de geleverde producten of diensten van Coolladen, formuleer deze dan in woorden en stuur een e-mail naar sales@coolladen.com. We nemen binnen veertien (14) dagen contact met u op.


RMA

1. De klant moet het retourformulier invullen om een ​​RMA aan te vragen Schrijf ons op: Sales@coolladen.com en het formulier wordt naar u verzonden. Eenmaal goedgekeurd, kunnen het product (en) worden geretourneerd naar het adres dat op het terugkosten van de klant is aangegeven.
2. Het ingevulde en door het goedgekeurde retourformulier van Coolladen moet samen met de zending en de originele factuur van Cooladen worden verzonden. Zonder dit kan de RMA niet worden verwerkt.
3. Coolladen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens of presetting door de RMA-verwerking. Om dit te voorkomen, neem dan enige tijd om een ​​back-up te maken.
4. De RMA-verwerking bij Coolladen is gebaseerd op inhoudsomstandigheden. Dit betekent dat producten worden verzonden voor reparatie ten koste van de klant. De kosten voor de retourzending naar de klant zijn ten koste van Coolladen.
5. Als een RMA-verzoek niet gerechtvaardigd blijkt, wordt de klant geïnformeerd. De reparatie en / of rendement wordt vervolgens in dialoog met de klant uitgevoerd, waarbij de kosten voor de retourzending ten koste gaan van de klant.
6. De verwerking van een RMA duurt maximaal 6 weken. Coolladen zal er alles aan doen om de verwerkingstijd zo kort mogelijk te houden.
7. De klant is aansprakelijk voor schade of verlies tijdens het transport en kan niet worden gecompenseerd door Coolladen.


Andere condities

1. Zelfs als Coolladen afwijkingen heeft toegelaten van deze algemene voorwaarden voor een korte of langere periode, en of stilzwijgend of niet, het recht van Coolladen om de onmiddellijke en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen, blijft van kracht.
Elke flexibiliteit bij de toepassing van de omstandigheden van Coolladen geeft de klant niet recht op hun rechten aan hen.
2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of een andere overeenkomst met Coolladen in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, wordt de overeenkomstige bepaling ongeldig en vervangt Cooladen het door een nieuwe vergelijkbare, wettelijk aanvaardbare voorziening.
3. Coolladen heeft het recht om derden te gebruiken voor de uitvoering van de bestelling.

Gegevensbescherming

Door een bestelling te plaatsen, geeft de klant Coolladen de toestemming om persoonlijke gegevens te gebruiken in de zin van de Activate Act. De gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van diensten en worden niet gegeven of verkocht aan derden.